logo
Kamini i ložišta
Priključak na centralno grijanje
INFO: 049 228 950

Ugradnja kamina

Kada se odlučite za postavljanje kamina u vašem dom potrebno je voditi računa o veličini kamina te o tipu kamina.

Prostor u koji se montira mora biti prikladan veličini kamina, mora imati odgovarajući dimnjak te osiguran dotok svježeg zraka u prostoriju. Dimnjak se izrađuje od šamotnih cijevi promjera 200 mm ili izoliranog inox lima promjera 200 mm. Dimnjak mora biti samostalan. Priključak kamina na dimnjak izvodi se dimovodnom čeličnom cijevi debljine 2 mm promjera 160 mm. Potražite naš savjet prije izrade dimnjaka (za kamin).

Dotok svježeg zraka u prostoriju izvodi se ugradnjom cijevi promjera 100 mm.

Tip kamina (ložišta), odnosno snaga kamina određuje se prema prostoru koji želite zagrijati, te prema broju radijatora koji želite spojiti na kamin.

Nakon odabira mjesta montaže kamina i izrade dimnjaka započinje se sa montažom kamina.

Izrada postolja kamina nije potrebna jer kamin dolazi na nogama!

Ukoliko se odlučite (ili već imate izgrađeno postolje, možemo isporučiti kamin bez nogu). Ložište kamina se spaja na dimnjak pomoću dimovodne cijevi. Nakon spajanja dimnjaka izvodi se spajanje na centralno ili podno grijanje. Spajanje na centralno grijanje izvodi kvalificiano osoblje.

Ugradnja kamina korak po korak

Završno oblaganje ložišta kamina

Nakon toga slijedi završno oblaganje ložišta siporeksom ili vatrootpornim gips pločama. 

Završna obrada kamina kamenom, keramikom...

Završni dio postavljanja kamina je ono što vizualno određuje kamin. Prema interijeru i želji kupca kamin se obrađuje kamenom, keramikom ili bojanjem. Završnom obradom možete dobiti rustikalni masivni kamin ili moderan kamin ravnih linija. Tvrtka Termotehnika je proizvođač kamina (ložišta), a ugradnju prepuštamo ovlaštenim partnerima koji su kroz dugi niz godina stekli ogromno iskustvo na montaži kamina i estetici uklapanja kamina u interijer (građevinski radovi).

Na slici je prikazan primjer ugradnje kamina u privatnu kuću na otoku Rabu. Nakon dugo godina "smrzavanja", slučajno naletjevši na internetu na članak o kaminima koji se mogu spojiti na postojeći sustav centralnog grijanja vlasnik je odlučio ugraditi kamin iz Termotehnike. Sve faze izgradnje kamina je dokumentirao i poslao nama. Za izvedbu i dizajn zadužen je bio Zoran Rojek. Izvedba i dizajn ovise o afinitetima vlasnika i financijskim mogućnostima, a razna druga rješenja ugradnje kamina pogledajte u fotogaleriji.

Postupak ugradnje (izvedba u prostoru, detaljni prikaz sa slikama) prikazan je na sljedećoj stranici: KAMINI UGRADNJA.