logo
Kamini i ložišta
Priključak na centralno grijanje
INFO: 049 228 950

Grijanje toplim zrakom Karla II

Karla II kamin za spajanje na centralno grijanje
Karla II kamin za spajanje na centralno grijanje

Kaminsko ložište Karla II zrak je model kamina identičnih kalorijskih karakteristika kao i model Karla I, osim što se kod ovog ložišta vrata otvaraju okomito.  

Tehničke karakteristike kaminskog ložišta

Naziv: KARLA II zrak

Vanjske dimenzije: 730 x 600 x 1660 mm

 • Dimenzije ložišta: 570 x 240 mm
 • Snaga grijanja: 17 KW
 • Masa: 230 kg
 • Priključak za dimnjak: 160 mm
 • Grijanje prostora: cca. 100 m2 (visina 2,7 m)
 • Rešetka za loženje (rost)
 • Dimenzije vatrostalnog stakla: 610 x 300 mm
 • Stupanj iskoristivosti: 77 %
 • Promjer dimnjaka: 180 - 200 mm
 • Otvaranje vrata: bočno (L ili D)
 • Cijev za dotok zraka: 100 mm
 • Minimalni protok dimnjaka za ovu peć na drva: 12 Pa
 • Koncentracija CO2: 6 %
 • Temperatura dimnih plinova: 220 C
 • Potrošnja drva: 4,8 kg/h

Dimenzije kaminskog ložišta pogledajte na nacrtu u prilogu  Kamin Karla I i II - dimenzije kaminskog ložišta.pdf

Kontakt obrazac

<>
« | Povratak